Asahi, Chiba Asahi, Mie Asahi, Nagano Asahi, Osaka Asahi, Toyama Asahi, Yamagata Asahi, Yokohama 愛知県清須市朝日, Kiyosu