Blagoveshchensk, Amur Blagoveshchensk, Bashkortostan