Carpenter

Randstad Bergen AS 6800 FØRDE Telefon: 40021568 E-post: du må ha javascript aktivert for å se denne e-postadressen Web: . Carpenter On behalf of our customer, we look for experienced Carpenters who can start work on a short notice. ...

Carpenter

Randstad Bergen AS 6800 FØRDE Telefon: 40021568 E-post: Web: . Carpenter On behalf of our customer, we look for experienced Carpenters who can start work on a short notice. If you have a carpenter certificate and/or relevant experi...

Direktør - Avdeling Drift og eigedom

Helse Førde 6800 FØRDE Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjon...

Coop Mega Førde - Butikksjef

Arbeidsoppgåver: Leiing Drifts- og budsjettansvar Innkjøp og sal Vare- og fakturakontroll Marknadsføring Personalleiing og kundebehandling Butikkdata Kvalifikasjonar: Vi søker etter ein person med handelsutdanning og/ eller erf...

Direktør - Avdeling Drift og eigedom

Helse Førde 6800 FØRDE Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjon...

Arkeologisk feltarbeid

Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Vi har ansvar for vidaregåande opplæring, kulturtiltak, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveg, næringsutvikling og ...

Direktør/kunstnarleg leiar

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival (Førdefestivalen) er Skandinavias største festival for akustisk folkemusikk og verdsmusikk og eit av dei største fleirkulturelle arrangementa i Norge. Festivalen engasjerer artistar frå heile verda o...

Lærling i hestefaget

Mo Og Øyrane Vidaregåande Skule 6801 FØRDE Mo og Øyrane v.g.skule er ein vidaregåande skule som ligg i Førde kommune. Skulen har 590 elevar innan studieførebuande og yrkesfaglege programområde. Lærling i hestefaget (18/271-1) Mo og Ø...

Tannhelsesekretær

Førde tannklinikk 6800 FØRDE Den offentlege tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane er organisert som ein institusjon med Direktør for tannhelsetenesta som øvste leiar. Klinikksjef er lokal leiar med ansvar for dagleg drift og avgrensa perso...

Avdelingsleiar Trelast

S - L Vest / Extra Bygg (Coop Vest) 6800 FØRDE . Avdelingsleiar Trelast Coop Vest SA er ein medlemseigd organisasjon med over 54000 medlemmer, og laget driv si verksemd i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Laget har desse driftseining...

Tannhelsesekretær

Førde tannklinikk 6800 FØRDE Den offentlege tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane er organisert som ein institusjon med Direktør for tannhelsetenesta som øvste leiar. Klinikksjef er lokal leiar med ansvar for dagleg drift og avgrensa perso...

Lærling i hestefaget

Mo Og Øyrane Vidaregåande Skule 6801 FØRDE Mo og Øyrane v.g.skule er ein vidaregåande skule som ligg i Førde kommune. Skulen har 590 elevar innan studieførebuande og yrkesfaglege programområde. Lærling i hestefaget (18/271-1) Mo og Ø...

Avdelingsleiar Trelast

S - L Vest / Extra Bygg (Coop Vest) 6800 FØRDE . Avdelingsleiar Trelast Coop Vest SA er ein medlemseigd organisasjon med over 54000 medlemmer, og laget driv si verksemd i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Laget har desse driftseining...

Arkeologisk feltarbeid

Sogn og Fjordane fylkeskommune 6800 FØRDE . Arkeologisk feltarbeid Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Vi har ansvar for vidaregåande opplæring, ...

Arkeologisk feltarbeid

Sogn og Fjordane fylkeskommune 6800 FØRDE . Arkeologisk feltarbeid Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Vi har ansvar for vidaregåande opplæring, ...