Αλυσίδα πρατηρίων καυσίμων ζητά υπαλλήλους

Περιγραφή ΑΛΥΣΊΔΑ πρατηρίων υγρών καυσίμων αναζητά έμπειρα άτομα για τα πόστα της νυχτερινής βάρδιας και του πλύντη στα καταστήματα της σε Αργυρούπολη και Καλυβια Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι την δυνατότητα της αποστολής ηλεκτρονικά των βιογρ...

31 προσλήψεις στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριανταενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογ...

2 θέσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Η «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» (Κ.Δ.Ε.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτι...

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Το Ν.Π.∆.∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δύο (2) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩ...

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

To ΝΠΔΔ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» µε δ.τ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόν...

Τεχνίτης Σιδεράς / Σιδηρουργός - Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Η ελληνική εταιρία σούπερ-μάρκετ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας αναζητά: Τεχνίτη Σιδερά / Σιδηρουργό Κωδικός θέσης: S/01-18 Αρμοδιότητες: Ο υποψήφιος ασχολείται με την κατασκευή, τη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση εξαρτημάτων α...