Nikolayevsk, Volgograd Nikolayevsk-on-Amur, Khabarovsk