Professor in English

Høgskolen i Sørøst-Norge Postboks 235 3603 KONGSBERG Web: University College of Southeast Norway was established 1 January 2016, and has about 18 000 students and about 1500 employees. The university college is organized in four facul...

Førsteamanuensis/førstelektor i fysikk og matematikk - Høgskolen i Sørøst-Norge - Søknadsfrist: 28. januar 2018

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.18 ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor i fysikk og matematikk. Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast ansettelse, k...

Autorisert ambulansearbeider - Ambulanse Notodden

Sykehuset Telemark HF 3683 NOTODDEN Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somat...

Autorisert ambulansearbeider - Ambulanse Notodden

Sykehuset Telemark HF 3683 NOTODDEN Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somat...

Deltidsstillinger/vikarer

Notodden kommune 3672 NOTODDEN . Deltidsstillinger/vikarer Psykolog, 100 %, Notodden helsestasjon Avdelingsingeniør, 100 %, Vann, avløp og renovasjon Lærer, 100 %, vikariat, Heddal ungdomsskole Pedagogisk leder, 100 %, Toppen barn...

Barne- og ungdomsarbeidere/assistenter

Notodden kommune 3672 NOTODDEN . Barne- og ungdomsarbeidere/assistenter Psykolog, 100 %, Notodden helsestasjon Avdelingsingeniør, 100 %, Vann, avløp og renovasjon Lærer, 100 %, vikariat, Heddal ungdomsskole Pedagogisk leder, 100 %...

Avdelingsingeniør

Notodden kommune 3674 NOTODDEN . Avdelingsingeniør Psykolog, 100 %, Notodden helsestasjon Avdelingsingeniør, 100 %, Vann, avløp og renovasjon Lærer, 100 %, vikariat, Heddal ungdomsskole Pedagogisk leder, 100 %, Toppen barnehage S...

Barnehagelærere

Notodden kommune 3674 NOTODDEN . Barnehagelærere Psykolog, 100 %, Notodden helsestasjon Avdelingsingeniør, 100 %, Vann, avløp og renovasjon Lærer, 100 %, vikariat, Heddal ungdomsskole Pedagogisk leder, 100 %, Toppen barnehage Søk...

Barnehagelærere

Notodden kommune 3674 NOTODDEN . Barnehagelærere Psykolog, 100 %, Notodden helsestasjon Avdelingsingeniør, 100 %, Vann, avløp og renovasjon Lærer, 100 %, vikariat, Heddal ungdomsskole Pedagogisk leder, 100 %, Toppen barnehage Søk...

Avdelingsingeniør

Notodden kommune 3674 NOTODDEN . Avdelingsingeniør Psykolog, 100 %, Notodden helsestasjon Avdelingsingeniør, 100 %, Vann, avløp og renovasjon Lærer, 100 %, vikariat, Heddal ungdomsskole Pedagogisk leder, 100 %, Toppen barnehage S...

Barne- og ungdomsarbeidere/assistenter

Notodden kommune 3672 NOTODDEN . Barne- og ungdomsarbeidere/assistenter Psykolog, 100 %, Notodden helsestasjon Avdelingsingeniør, 100 %, Vann, avløp og renovasjon Lærer, 100 %, vikariat, Heddal ungdomsskole Pedagogisk leder, 100 %...

Pedagogisk leder

Notodden kommune 3681 NOTODDEN . Pedagogisk leder Psykolog, 100 %, Notodden helsestasjon Avdelingsingeniør, 100 %, Vann, avløp og renovasjon Lærer, 100 %, vikariat, Heddal ungdomsskole Pedagogisk leder, 100 %, Toppen barnehage Sø...

Pedagogisk leder

Notodden kommune 3681 NOTODDEN . Pedagogisk leder Psykolog, 100 %, Notodden helsestasjon Avdelingsingeniør, 100 %, Vann, avløp og renovasjon Lærer, 100 %, vikariat, Heddal ungdomsskole Pedagogisk leder, 100 %, Toppen barnehage Sø...

Deltidsstillinger/vikarer

Notodden kommune 3672 NOTODDEN . Deltidsstillinger/vikarer Psykolog, 100 %, Notodden helsestasjon Avdelingsingeniør, 100 %, Vann, avløp og renovasjon Lærer, 100 %, vikariat, Heddal ungdomsskole Pedagogisk leder, 100 %, Toppen barn...

Lege, psykologspesialist og sykepleiere/vernepleiere

Mestringshusene AS, avdeling Notodden 3680 NOTODDEN . Lege, psykologspesialist og sykepleiere/vernepleiere Mestringshusene AS, avd Notodden er godkjent innenfor Fritt Behandlingsvalg for Tverrfaglig Spesialisert Behandling for samtid...