22 θέσεις στο Δήμο Τυρνάβου

Ο ∆ήµος Τυρνάβου ύστερα από την υπ' αριθ. 24/2018 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι δύο (22) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιώ...

3 Υδρονοµείς στο Δήμο Τυρνάβου

Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της υπηρεσίας µας, οδός Σ. Καράσσου, αριθµός 1 έως τις 15/03/2018 Το δηµοτικό...

Παιδαγωγός στο Δήμο Τυρνάβου

Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Τυρνάβου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Θεσσαλία 2014-20...

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Τυρνάβου

Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πέντε (5) ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Τυρνάβου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Θεσσαλία 2014-2...

Internet Solutions Specialist - Τύρναβος

Προσφέρουμε μία απίστευτη εμπειρία εξυπηρέτησης φέρνοντας τους πελάτες μέσω της τεχνολογίας πιο κοντά σε ό,τι αγαπούν. Ξεπερνάμε πάντα τις προσδοκίες των πελατών μας κάνοντας την καθημερινότητά τους πιο συναρπαστική. Είμαστε δημιουργικοί, α...